Hirdetmények

Ünnepi miserend és hivatali idő
Az ünnepi miserend eltér a tavalyitól, kérjük vegyék figyelembe a honlapon közölt időpontokat. A pásztorjáték a Piusz templomban december 25-én a 9:30-kor kezdődő szentimsében lesz.
A Jézus Szíve Plébánián a Hivatal nyitvatartása 2023. január 9-ig megváltozott (H-Cs: 16:00-17:00).
KEGYELEMTELJES KARÁCSONYT ÉS ÁLDOTT ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN A JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA.

Képes hírek

Piusz-templom-01p.JPG
Templomunk
22.het-03k.JPG
Teremtésvédelmi platform
Szt_Moniika_kozosseg_ot_2020_09.jpg
Szent Mónika közösség

A hét idézete

Az Isten Fia igaz megtestesülésébe vetett hit a keresztény hit megkülönböztető jegye. „Az Istentől származó lelket erről ismeritek föl: Minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van” (1Jn 4,2). Ez az Egyház örömteli meggyőződése kezdettől fogva, amikor a „jámborság nagy misztériumát” énekli: Ő „megjelent testben” (1Tim 3,16).
/Katolikus Egyház Katekizmusa, 463./

Teremtésvédelmi év 2020/21

Térjünk át a fogyasztásról az áldozathozatalra,

a mohóságról a nagylelkűségre,

a pazarlásról javaink másokkal való megosztására,

olyan önmegtartóztatást gyakorolva,

amellyel „megtanulunk adni, és nem csak lemondani.”

/Bartholomaiosz pátriárka/teremtesvedelmi ev

A teremtésvédelem fogalmát Ferenc pápa vitte be a köztudatba 2015-ben kiadott, minden embernek, nem csupán a katolikus híveknek szóló Laudato si' (Áldott légy) kezdetű körlevelével. Az utóbbi 50 évben mind az öt pápa felemelte szavát az Istentől ajándékba kapott teremtett világ védelme érdekében. Ferenc pápa az emberiség közös aggodalmának adott hangot, amikor végigvette körlevelében azokat a tényezőket, amik a világ jövőjét beárnyékolják az emberi beavatkozó tevékenység nyomán. Annak érdekében, hogy felhívja minden ember figyelmét a helyzet súlyosságára, 2020 májusában, a körlevél kiadásánask ötödik évfordulóján teremtésvédelmi hetet, majd annak lezártával teremtésvédelmi évet hirdetett meg a pápa. A teremtésvédelmi év 2021. májusának végéig tart.

Plébániánk is támogatja a termetésvédelem ügyét. Ebben a rovatban arről adunk közre részleteket, hogyan lehet mindenapjaink apró tevékenységeiben is megtalálni - ahogy a pápa az alábbi teremtésvédelmi imában fogalmaz - "a kreatív szolidaritás megoldásait".

Szerető Istenünk, Égnek és Földnek és mindennek, ami benne van, Teremtője!
Képedre teremtettél bennünket, és minden teremtményedet gondjainkra bíztad. Napsütéssel, vízzel és termékeny földekkel áldottál meg minket, hogy mindenki táplálékhoz juthasson.
Nyisd meg értelmünket és érintsd meg szívünket, hogy teremtésed ajándékát befogadjuk.
Segítsd tudatosítanunk magunkban, hogy közös otthonunk nem csupán a mi tulajdonunk, hanem minden teremtményé és az elkövetkező generációké, és felelősek vagyunk megóvásáért.
Lehessünk mindenkinek segítségére a szükséges ételhez és erőforrásokhoz való hozzáférésben.
Legyél közel mindazokhoz, akik szükséget szenvednek ezekben az embert próbáló időkben, különösen a legszegényebbekhez és azokhoz, akik leginkább magukra maradtak.
Félelmeinket és az elszigeteltség érzését alakítsd át reménnyé és testvéri szeretetté, hogy megtapasztalhassuk szívünk valódi megtérését.
Segíts, hogy a globális járvány következményeinek kezelésében megtaláljuk a kreatív szolidaritás megoldásait.
Adj bátorságot, hogy merjük vállalni azokat a változtatásokat, amik a közjó érdekében szükségesek.
Soha ilyen kézzelfoghatóan nem tapasztalhattuk meg azt, hogy sorsunk mennyire összefügg és milyen nagy mértékben vagyunk egymásra utalva.
Engedd meghallanunk a Földnek és szegényeinek segélykiáltását, és gyakorlati választ adni rá.
A jelen szenvedései a vajúdás kínjai legyenek egy testvéribb és fenntarthatóbb világ megszületésénél.
Máriának, a Keresztények Segítségének oltalmazó tekintetétől kísérve imádko- zunk mindezért Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen!

Ünnepi miserend

Piusz templom:

December 24. (szenteste) éjféli mise: 24:00

December 25.: 7.30 | 9.30

11.00 | 18.00

December 26.: 11.00 | 18.00

Donátusi kápolna: 

December 24. (szenteste) éjféli mise: 23:00

December 25.:11:00

December 26.: 11.00

Rácvárosi templom:

December 25.: 8:00 | 10:00

December 26.: 10.00

Magyarürög:

December 25.: 9:15

December 26.: 9.15

Hivatali ünnepi nyitvatartása

2023. január 9-ig hivatali ügyintézés

Hétfő: 16:00-17:00
Csütörtök: 16:00-17:00
A plébánia-hivatal a Jézus Szíve (Piusz) templom (7624 Pécs, Ifjúság útja 8.) sekrestyéjében (megközelíthető a templom főbejáratán keresztül, a főloltártól balra) az alábbiak szerint tart nyitva (helyben csak készpénzes fizetésre van mód)

Telefonszám:

72/314-715

+36-20/436-2575

Elektronikus levél:

piuszpecs@gmail.com