Hirdetmények

A Piusz templom búcsúja alkalmából június 11. és június 13. között, pénteken, szombaton és vasárnap az esti szentmiséken tartjuk a Triduumot. A szentmiséket Bíró László püspök úr, Lovász Zsolt plébános, illetve Felföldi László pécsi megyéspüspök mutatja be.
Újraindulnak a Jézus szíve templomban a hétköznapi szentségimádások. hétfőn, szerdán és pénteken 8h és 12h között.

Képes hírek

Piusz-templom-01p.JPG
Templomunk
22.het-03k.JPG
Teremtésvédelmi év
Szt_Moniika_kozosseg_ot_2020_09.jpg
Szent Mónika közösség

A hét idézete

Isten országa titkainak – melyeket az Atya a „kicsiknek”, Krisztus szolgáinak, a nyolc boldogság szegényeinek nyilatkoztatott ki – egyike: a mindennapi eseményekben és minden pillanatban imádkozni. Jó és igazságos azért imádkozni, hogy a béke és az igazság országa a történelem folyamán megvalósuljon; de ugyanilyen fontos, hogy az imádság hassa át az egyszerű, mindennapi helyzeteket. Minden imaforma lehet az a kovász, melyhez az Úr Isten országát hasonlította.
/Katolikus Egyház Katekizmusa, 2660./

Teremtésvédelmi év 2020/21

Térjünk át a fogyasztásról az áldozathozatalra,

a mohóságról a nagylelkűségre,

a pazarlásról javaink másokkal való megosztására,

olyan önmegtartóztatást gyakorolva,

amellyel „megtanulunk adni, és nem csak lemondani.”

/Bartholomaiosz pátriárka/teremtesvedelmi ev

A teremtésvédelem fogalmát Ferenc pápa vitte be a köztudatba 2015-ben kiadott, minden embernek, nem csupán a katolikus híveknek szóló Laudato si' (Áldott légy) kezdetű körlevelével. Az utóbbi 50 évben mind az öt pápa felemelte szavát az Istentől ajándékba kapott teremtett világ védelme érdekében. Ferenc pápa az emberiség közös aggodalmának adott hangot, amikor végigvette körlevelében azokat a tényezőket, amik a világ jövőjét beárnyékolják az emberi beavatkozó tevékenység nyomán. Annak érdekében, hogy felhívja minden ember figyelmét a helyzet súlyosságára, 2020 májusában, a körlevél kiadásánask ötödik évfordulóján teremtésvédelmi hetet, majd annak lezártával teremtésvédelmi évet hirdetett meg a pápa. A teremtésvédelmi év 2021. májusának végéig tart.

Plébániánk is támogatja a termetésvédelem ügyét. Ebben a rovatban arről adunk közre részleteket, hogyan lehet mindenapjaink apró tevékenységeiben is megtalálni - ahogy a pápa az alábbi teremtésvédelmi imában fogalmaz - "a kreatív szolidaritás megoldásait".

Szerető Istenünk, Égnek és Földnek és mindennek, ami benne van, Teremtője!
Képedre teremtettél bennünket, és minden teremtményedet gondjainkra bíztad. Napsütéssel, vízzel és termékeny földekkel áldottál meg minket, hogy mindenki táplálékhoz juthasson.
Nyisd meg értelmünket és érintsd meg szívünket, hogy teremtésed ajándékát befogadjuk.
Segítsd tudatosítanunk magunkban, hogy közös otthonunk nem csupán a mi tulajdonunk, hanem minden teremtményé és az elkövetkező generációké, és felelősek vagyunk megóvásáért.
Lehessünk mindenkinek segítségére a szükséges ételhez és erőforrásokhoz való hozzáférésben.
Legyél közel mindazokhoz, akik szükséget szenvednek ezekben az embert próbáló időkben, különösen a legszegényebbekhez és azokhoz, akik leginkább magukra maradtak.
Félelmeinket és az elszigeteltség érzését alakítsd át reménnyé és testvéri szeretetté, hogy megtapasztalhassuk szívünk valódi megtérését.
Segíts, hogy a globális járvány következményeinek kezelésében megtaláljuk a kreatív szolidaritás megoldásait.
Adj bátorságot, hogy merjük vállalni azokat a változtatásokat, amik a közjó érdekében szükségesek.
Soha ilyen kézzelfoghatóan nem tapasztalhattuk meg azt, hogy sorsunk mennyire összefügg és milyen nagy mértékben vagyunk egymásra utalva.
Engedd meghallanunk a Földnek és szegényeinek segélykiáltását, és gyakorlati választ adni rá.
A jelen szenvedései a vajúdás kínjai legyenek egy testvéribb és fenntarthatóbb világ megszületésénél.
Máriának, a Keresztények Segítségének oltalmazó tekintetétől kísérve imádko- zunk mindezért Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen!

Miserend

A hatályos járványügyi előírások (2020. november 11.) betartása mellett papjaink a következő helyszíneken és időpontokban tartanak szentmisét:

Piusz templom:

Hétfő - Péntek: 7:15

Szombaton: 18:30

Vasárnap:

7:309:30

11:00  | 18:30

Donátusi kápolna: 

Vasárnap: 11:00

Rácvárosi templom:

Hétfő, Kedd, Péntek,

Szombat: 17:45

Vasárnap: 8:00 10:00 

Magyarürög:

Vasárnap: 9:15

Hivatali idő

Hétfőtől péntekig:

10:30-12:00

 Ettől eltérő időpontra előzetes bejelentkezés szükséges.

Személyes ügyintézéskor a járványügyi előírások betartása kötelező.

A plébánia-hivatal a Jézus Szíve (Piusz) templom (7624 Pécs, Ifjúság útja 8.) sekrestyéjében (megközelíthető a templom főbejáratán keresztül, a főloltártól balra) az alábbiak szerint tart nyitva (helyben csak készpénzes fizetésre van mód)

Telefonszám:

72/314-715

+36-20/436-2575

Elektronikus levél:

piuszpecs@gmail.com