Hirdetmények

Családi, hittanos kirándulást hirdettek meg a Jézus Szíve és a Rácvárosi plébánia hitoktatói szombatra (2022. május 28.) a Kis rétre. Minden családot szeretettel várnak. Gyülekező a Dömörkapunál, indulás 9:30-kor.

Képes hírek

Piusz-templom-01p.JPG
Templomunk
22.het-03k.JPG
Teremtésvédelmi év
Szt_Moniika_kozosseg_ot_2020_09.jpg
Szent Mónika közösség

A hét idézete

Nincs bűn, bármilyen súlyos legyen is, amit a szent Egyház nem bocsáthatna meg. „Nincs senki, bármilyen gonosz vagy bűnös legyen is, aki nem remélhetné biztonsággal a bűnbocsánatot, ha tévelygéseit őszintén bánja.” Krisztus, aki minden emberért meghalt, azt akarja, hogy Egyházában a bűnbocsánat kapui mindig nyitva legyenek azok előtt, akik visszatérnek a bűnből.
/Katolikus Egyház Katekizmusa, 982./

Teremtésvédelmi év 2020/21

Térjünk át a fogyasztásról az áldozathozatalra,

a mohóságról a nagylelkűségre,

a pazarlásról javaink másokkal való megosztására,

olyan önmegtartóztatást gyakorolva,

amellyel „megtanulunk adni, és nem csak lemondani.”

/Bartholomaiosz pátriárka/teremtesvedelmi ev

A teremtésvédelem fogalmát Ferenc pápa vitte be a köztudatba 2015-ben kiadott, minden embernek, nem csupán a katolikus híveknek szóló Laudato si' (Áldott légy) kezdetű körlevelével. Az utóbbi 50 évben mind az öt pápa felemelte szavát az Istentől ajándékba kapott teremtett világ védelme érdekében. Ferenc pápa az emberiség közös aggodalmának adott hangot, amikor végigvette körlevelében azokat a tényezőket, amik a világ jövőjét beárnyékolják az emberi beavatkozó tevékenység nyomán. Annak érdekében, hogy felhívja minden ember figyelmét a helyzet súlyosságára, 2020 májusában, a körlevél kiadásánask ötödik évfordulóján teremtésvédelmi hetet, majd annak lezártával teremtésvédelmi évet hirdetett meg a pápa. A teremtésvédelmi év 2021. májusának végéig tart.

Plébániánk is támogatja a termetésvédelem ügyét. Ebben a rovatban arről adunk közre részleteket, hogyan lehet mindenapjaink apró tevékenységeiben is megtalálni - ahogy a pápa az alábbi teremtésvédelmi imában fogalmaz - "a kreatív szolidaritás megoldásait".

Szerető Istenünk, Égnek és Földnek és mindennek, ami benne van, Teremtője!
Képedre teremtettél bennünket, és minden teremtményedet gondjainkra bíztad. Napsütéssel, vízzel és termékeny földekkel áldottál meg minket, hogy mindenki táplálékhoz juthasson.
Nyisd meg értelmünket és érintsd meg szívünket, hogy teremtésed ajándékát befogadjuk.
Segítsd tudatosítanunk magunkban, hogy közös otthonunk nem csupán a mi tulajdonunk, hanem minden teremtményé és az elkövetkező generációké, és felelősek vagyunk megóvásáért.
Lehessünk mindenkinek segítségére a szükséges ételhez és erőforrásokhoz való hozzáférésben.
Legyél közel mindazokhoz, akik szükséget szenvednek ezekben az embert próbáló időkben, különösen a legszegényebbekhez és azokhoz, akik leginkább magukra maradtak.
Félelmeinket és az elszigeteltség érzését alakítsd át reménnyé és testvéri szeretetté, hogy megtapasztalhassuk szívünk valódi megtérését.
Segíts, hogy a globális járvány következményeinek kezelésében megtaláljuk a kreatív szolidaritás megoldásait.
Adj bátorságot, hogy merjük vállalni azokat a változtatásokat, amik a közjó érdekében szükségesek.
Soha ilyen kézzelfoghatóan nem tapasztalhattuk meg azt, hogy sorsunk mennyire összefügg és milyen nagy mértékben vagyunk egymásra utalva.
Engedd meghallanunk a Földnek és szegényeinek segélykiáltását, és gyakorlati választ adni rá.
A jelen szenvedései a vajúdás kínjai legyenek egy testvéribb és fenntarthatóbb világ megszületésénél.
Máriának, a Keresztények Segítségének oltalmazó tekintetétől kísérve imádko- zunk mindezért Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen!

Miserend

Piusz templom:

Hétköznap: 7:15

Vasárnap:

7:309:30

11:00  | 18:30

Donátusi kápolna: 

Vasárnap: 11:00

Rácvárosi templom:

Vasárnap: 8:00 10:00 

Magyarürög:

Vasárnap: 9:15

Hivatali idő

Hétfőtől péntekig:

10:30-12:00

Ettől eltérő időpontra előzetes bejelentkezés szükséges.

A plébánia-hivatal a Jézus Szíve (Piusz) templom (7624 Pécs, Ifjúság útja 8.) sekrestyéjében (megközelíthető a templom főbejáratán keresztül, a főloltártól balra) az alábbiak szerint tart nyitva (helyben csak készpénzes fizetésre van mód)

Telefonszám:

72/314-715

+36-20/436-2575

Elektronikus levél:

piuszpecs@gmail.com