Plébániai hírek
Pius profil k
Jézus Szíve Plébánia Pécs

"Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok" /Mt 11,28/

Verbita centenárium Pécsett

svd jubileum 2016„Élete a mi életünk... Küldetése a mi küldetésünk..." A verbita rend ezzel a mottóval hirdette meg jubileumi ünnepségsorozatát. A megszentelt élet éve egybeesik a verbita rend magyarországi letelepedésének centenáriumi évével. Pécsett október 17-én rendeznek kulturális napot.

A magyar közösségnek – az Isteni Ige Társaságának – tagjai Dél-Baranyában, Máriakéménden és környékén már 1916-tól működtek. Hosszú várakozás után 1924 őszén alapítottak missziósházat Budatétényben.

Isten különleges meglepetéseket készített számunkra azokon a missziós hétvégéken, amikor a Názáret Missziós ház egész közössége és segítői plébániánkon jártak, és friss gondolataikkal sőt énekükkel töltötték meg életünket, gazdagítottak bennünket. Lourdu atya nálunk töltött szolgálatáért pedig különösen hálásak vagyunk. Nagy szeretettel és várakozással veszünk hát részt jubileumi ünnepükön, melynek egy részét a Piusz templomban tartják. Részletes program a plakáton olvasható.

A verbita rend centenáriumi ünnepsége szeptember 18-án kezdődött a budatétényi Szent István-templomban, és 2016. október 8-ig, a világmisszió ünnepéig tart. „Szívünk legyen, mint egy oltár, amelyen Isten iránti hálánkat felajánljuk" – ez a hitvallása Szent Arnold Janssennek, a verbita missziósközösség alapítójának.

A centenáriumi ünnepségsorozat a Szerzetesek Tere rendezvénnyel párhuzamosan kezdődött a budatétényi Szent István templomban. Burbela Gergely atya, a magyar rendtartomány provinciálisa a jubileum kapcsán hangsúlyozta, hogy hálásnak kell lennünk Istennek a verbita misszióért itt Magyarországon.
„Ennek a missziónak a mai gyümölcse rendtestvéreink áldozata, akik a háború előtt, majd a kommunizmus idején is kitartóak és hűségesek voltak missziós hivatásukhoz. Azok áldozata is, akik sok-sok év után jöttek vissza az 1990-es évek elején Magyarországra, hogy tovább vigyék, újraélesszék a nehéz idők után a rendtartományt. És azok áldozata is, akik 2000 után érkeztek Magyarországra, több országból. Jelenleg harmincegyen vagyunk, különböző nemzetekből" – mondta Burbela Gergely atya.