Nagyvilág
Pius profil k
Jézus Szíve Plébánia Pécs

"Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok" /Mt 11,28/

Nagyvilág

Az egyház gyökerei - Ferenc pápa

Ferenc likeAz egyház gyökerei és jövőbeli alakja
Ferenc pápa teológiája – Marlis GIELEN/ Joachim KÜGLER
Mérleg Online — 2015 01. 17.
Ferenc pápa 2013-ban, Krisztus király ünnepén kiadott első apostoli iratának – mint a 25. szakasz kifejezetten hangsúlyozza – „programadó jelentősége” van. Hogyan jelenik meg ez a programadó jelentőség bibliatudományi-exegétikai perspektívából olvasva a szöveget?

 

Forrás: Marlis Gielen – Joachim Kügler: Papst Franziskus und die Zukunft der Kirche. Neutestamentliche Orientierungsangebote. Berlin – Münster – Wien – Zürich – London, LIT Verlag, 2014, 9–20. l. Teljes. szöveghű fordítás

A szerzők: Marlis Gielen német katolikus teológus, egyetemi tanár. 1959-ben született a németországi Straelenben, az úkjszövetségi bibliatudomány professzora Ausztriában, a Salzburgi Egyetemen (életéről és tudományos munkásságáról bővebben az egyetem honlapján, németül »); Joachim Kügler katolikus pap, teológus. 1958-ban született a németországi Weismainban (Oberfranken), újszövetség-professzor a Bambergi Egyetemen (bővebben a Wikipédián németül »).

Európa nem kötelező

tollTillmann J. A.: Európa nem kötelező!

Avagy: az iszlám és a tények

A tények, mint tudjuk, makacs dolgok. Tényekről azt állítani, hogy nincsenek, több mint badarság. Ha valaki például azt állítja, hogy Fitna című filmben nincsenek tények, az nem egyszerűen a magasabb mentális megismerőképesség hiányának adja bizonyságát. A film ugyanis nagyrészt dokumentum-felvételeket tartalmaz, közismert és kevésbé ismert eseményekről. (Propagandisztikusan, nem vitás, de hogy “a totalisztikus rendszerekre jellemző módon tenné, az megintcsak a józan ítélőképpesség teljes hiányára utal.) Meggyőződni ezek tény-szerűségéről persze az állításaim ellenőrzésével lehetne, azaz meg kellene nézni kockáról-kockára a filmet. Csakhogy nem lehet! Ugyanis már a második helyről kényszerültek levenni az üzemeltetők (vélhetően nem akármilyen fenyegetések hatására), miközben a szerverek világszerte szép számban teszik hozzáférhetővé különféle ember-féleségeknek népek és személyek elleni – halálig menő! – erőszakra buzdító felhívásait. (E sorok szerzőjét is javasolják sokadmagával együtt a Dunába helyezni.) Jóllehet ebben a filmben senki nem buzdít a muzulmánok elleni erőszakra. Annál inkább követelnek halált a dokumentum-felvételeken látható “igazhitűek” a magunkfajta gyaurokra – noch dazu Európa kellős közepén!

A film eltűn(tetés)ének ténye persze nem része a filmbéli tényeknek. A tények azonban nem elszigetelt tények; a tények hálózatot alkotnak, és ez a hálózat képez alapot tényszerűségük megítéléséhez, miként érvényes értelmezéséhez is.

Freund Tamás agykutató Istenről

A világhírű magyar agykutató vallomása Istenről


A tudomány jeles képviselői legtöbbször megállnak az “anyagi” szint vizsgálatánál, és a racionális megközelítés korlátainál.
Csupán az elmével felfogható területen “kirándulnak”, az azon túli vidéket pedig meghagyják másoknak. Nem így a világhírű magyar agykutató,
Freund Tamás professzor.

freund Az “Istenadta” című kiváló könyvben, különböző emberekkel beszélgetnek a szerzők tehetségről, felelősségről, Istenről és az ezekkel kapcsolatos
élményekről, gondolatokról és tapasztalatokról.

Freund Tamás professzor urat is megkérdezték ez ügyben. Megdöbbentő amikor a materiális világ kutatói, a racionalitás emberei mégiscsak
eljutnak az anyagon túli, sokkal “finomabb szintű” dimenziók világába is, és a sejtek, idegpályák és egyéb biológiai dolgok mellett,
Istenről kezdenek el beszélni.
Itt olvashatsz a vele készült beszélgetésből néhány gondolatot:

Ha a katolikusokon múlik, Hitler nem kerül hatalomra

It is easy to see how Luther prepared the way for Hitler."

Dr. William Temple,

Canterbury érseke 1941, London

 

A második világháborút követően kialakult általános nézet szerint a katolikus egyház és a Vatikán legjobb esetben is Hitler kollaboránsai voltak, akik semmit sem tettek a hatalomrajutása, a zsidók elpusztítása ellen, vagy éppen az ellenállás érdekében.

Tulajdonképpen ennek éppen az ellenkezője igaz. A rendelkezésünkre álló adatok inkább azt bizonyítják, ha csak a katolikus vallású német állampolgárokon múlik, Hitler sohasem jut hatalomra.

A szexualitás keresztény leértékelése


„…azokat az egészen 1950-ig visszanyúló értelmezési kezdeményezéseket, amelyek a szexualitásra úgy tekintenek, mint eleven és örömteli dologra, az újszövetségi alapok értelmében még merészebben fel kellene karolni.”
Lutterbach


A szexualitás keresztény leértékelése


Az emberközeli szexualitástól való folyamatos eltávolodás története? – HUBERTUS LUTTERBACH

Hannelore Elsner 2011-ben megjelent Im Überschwang [Bőségben] című bestsellerében a színésznő a katolikus „angolkisasszonyoknál” töltött internátusi éveit írja le. Szemléletesen bemutatja, hogy a szexualitást az internátusban egyáltalán nem úgy fogták fel, mint emberi mivoltunk és emberi kapcsolataink kifejezését:

„Senki sem beszélt nekünk a testi folyamatokról, az első menstruációról, a szexualitásról. Azt hiszem, minél szigorúbb katolikus nevelést kaptunk, annál gyakrabban köröztek gondolataink saját testünk, a szexualitás, s mindazon dolgok körül, amelyekről pusztán félénk elképzeléseink voltak, és amelyeket oly szigorú tiltás övezett. Az apácák is ezért váltak egyre titokzatosabbá és érdekesebbé számunkra.”[1]

Forrás: Michael Felder – Jörg Schwaratzki (szerk.): „Glaubwürdigkeit der Kirche – Würde der Glaubenden. Für Leo Karrer”. Freiburg – Basel – Wien, Herder, 2012, 265–275. l. Szöveghű fordítás kisebb rövidítésekkel.

A szerző 1961-ben született a németországi Lippstadtban. Katolikus teológus, egyháztörténész. A münsteri és a bonni egyetemen teológiát, történelmet és művészettörténetet tanult. 2000 óta a történeti teológia professzora az esseni egyetem teológiai szakán. Legutóbbi publikációi: „Tot und heilig? Personenkult um »Gottesmenschen« in Mittelalter und Gegenwart” (Halott és szent? Személyi kultusz „Isten emberei” körül a középkorban és napjainkban. Darmstadt, 2008; „Kinder und Christentum. Kulturgeschichtliche Perspektiven auf Schutz, Bildung und Partizipation von Kindern zwischen Antike und Gegenwart” (Gyermekek és kereszténység. A gyermekek védelmének, oktatásának és részvételének művelődéstörténei távlatai az ókorban és a jelenben. Stuttgart, 2010).

 

„Nem tudtam semmit sem. Egyáltalán semmit. Lehet, hogy épp ezért tudtam annyira szabadon és gátlások nélkül játszani a testemmel. Közöttünk, lányok között amúgy is mindig érzéki volt a hangulat. (…). Az egyetlen problémánk az volt, hogy mindezt meg kellett gyónnunk. »Szemérmetlen voltam« – ezt kellett mondanom, ha olyan kellemes érzés fogott el, melyről azt sem tudtam, mi is ez pontosan. (…) De a gyóntatóatya persze tudta, miről van szó.”[2]

Hasonló mérleget von katolikus neveltetéséről Anton Stangl újságíró 2010-ben megjelent önéletrajzi visszatekintésében:

„A teljesen természetes, elkerülhetetlen testi érési folyamatokat ördöginek állították be. A tapasztalatlan fiatalok nyakára félelemből kötöttek hurkot, melyet aztán tetszés szerint lehetett szorosabbra vonni. A nevelés majdnem teljesen kimerült abban, hogy a fiatalok tanulják meg tökéletesen uralni természetes nemiségüket, a felnövekvő személyiséget úgymond erre az egy szegmensre redukálták. Mi mindent el nem mondtak nekem később az egyházi vezetés alatt álló internátusok egykori növendékei az erre vonatkozó zsarnoki szigorról, melyet ezekben a házakban megtapasztaltak. A teremtés, azaz Isten által nekünk ajándékozott nemiséget valami ördögi rosszként beállítani – ez csakis kártékony dolog lehet…”[3]

Bővebben...

Irgalomból is megárt a sok?


„…nem ismerhetők-e fel a polgári házasságban is a szentségi házasság olyan elemei – például az életre szóló elkötelezettség, a szeretet, a kölcsönös gondoskodás, a keresztény életvitel és a közösségi feladatvállalás – amelyek számos szentségi házasságból hiányoznak?”

Irgalomból is megárt a sok?


A családszinódus mint ideológiai harctér – Beszélgetés WALTER KASPER bíborossal, Vatican Insider, 2014. szeptember 18.

„Megelőző csapást” mér a közelgő püspöki szinódusra – az olasz La Stampa blogjaként működő Vatican Insider ismert szerzője, Andrea Tornielli szerint – az az október 1-jén megjelenő könyv, amelynek szerzői elfogadhatatlannak tartják Walter Kasper bíboros Ferenc pápa kérésére kidolgozott javaslatát az újraházasodott elváltak eucharisztikus kommúniójáról. Maga Kasper „bizonyos esetekben” lehetségesnek tekinti a második házasságban élő katolikusok áldoztatását, Isten könyörületességét pedig feltétlenül előbbvalónak a túlontúl emberi, mindenkor részleges igazság könyörtelen képviseleténél. Az öt bíboros írását tartalmazó, kiáltványszerű kiadvány nemcsak Kasper felvetése, hanem – immár nehezen leplezhető célratöréssel – Ferenc egyházreformja ellen is támadást intéz.