Egyházi hírek
Pius profil k
Jézus Szíve Plébánia Pécs

"Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok" /Mt 11,28/

Lezárult az ökumenikus imahét

oikumeneA szeretet küldetése minden emberre kiterjed, hiszen mindnyájan testvérek vagyunk – mondta Erdő Péter bíboros az ökumenikus imahét zárónapján tartott harmadik keresztény-zsidó imaórán vasárnap Budapesten, a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templomban.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) rendezvényén a bíboros rámutatott: Isten léte és szeretete mindent bevilágít, „az értelmes teremtménynek, az embernek” pedig „az kell, hogy legyen a teljes, a legfőbb törekvése, hogy viszontszereti őt, és ebből következik a második parancs, az embertárs szeretetének nagy szabálya”.

Erdő Péter rámutatott: Jézus egyértelműen kijelentette, hogy a legfontosabb az istenszeretet, a második pedig az embertársak szeretete. Kiemelte: mind a két parancsolat megtalálható a Tórában. Ez a kettő nem tagadja az összes többi parancsot, nem azt mondja, hogy ezt a kettőt tartsátok meg, a többi nem fontos, hanem azt mondja: ez a legfontosabb az egészben – hangsúlyozta Erdő Péter.

Domán István főrabbi, az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem professor emeritusa arról beszélt, hogy a mózesi törvények kiemelkedő parancsa a szeretet, amelyet három fő vonatkozásban lehet megtalálni a Szentírásban: szeresd az örökkévaló Istenedet, egész szíveddel, egész lelkeddel és minden tehetségeddel; szeresd felebarátodat, mint magadat; „szeressétek az idegent, mert jövevények voltatok Egyiptom országában”.

Különösen aktuálisnak nevezte az emlékezés parancsát most, 70 éves évfordulóján annak, hogy az akkori Magyarország területéről – Budapest kivételével – elhurcolták a zsidóságot „csecsemőtől aggastyánig, még a halálos betegeket sem kímélték”.

Nem szabad felejteni, „de nem gyűlölet él szívünkben, csak az a vágy, hogy az emlékezés bibliai parancsát, az ország egész népe magáénak érezze” – mondta.

Az imaórán szolgálatával részt vett Gáncs Péter evangélikus püspök-elnök, Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, Kalota József, a Konstantinápolyi Patriarchátus érseki vikáriusa, Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Csernák István metodista superintendens, Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, a Keresztény-Zsidó Tanács elnöke és Szécsi József, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára. Megjelent továbbá Réthelyi Miklós volt miniszter is.

Az idei ökumenikus imahét bibliai mottója Pál apostol Korinthusbeliekhez írt első leveléből származik: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” Az egyetemes imahét anyagát a kanadai ökumenikus csoport készítette, a végső szöveget pedig az Egyházak Világtanácsa Hit- és Egyházszervezet Bizottsága és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács által felállított nemzetközi bizottság tagjai állították össze.

Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt rajta, akkor még csak az egyesült államokbeli Graymoorban tartották meg. Az esemény két évtizedes hagyományra tekint vissza Magyarországon. Az imahét napjain a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért.

Habár az ökumené a keresztény felekezetek egységtörekvéseiről szól, az imahéten mindig különös figyelmet fordítanak a zsidó vezetőkkel való együttünneplésre is.