Közösségek
Pius profil k
Jézus Szíve Plébánia Pécs

"Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok" /Mt 11,28/

Adventi lelkinap beszámoló

szent monikaAdventi lelkinap a pécsi, Jézus Szíve – Pius – templomban.
2019 december 7-én.
Országos lelkivezetőnk Kürtösi Krisztián atya, bátaszéki plébános úr, hagyományként már ötödik alkalommal tartott lelkinapot a pécsi és Pécs környéki Szent Mónika közösségeknek.

Beszámoló az adventi lelkinapról

Kürtösi Krisztián atyaAdventi lelkinap a pécsi Jézus Szíve – Pius - templomban, 2017 december 16-án.

Országos lelkivezetőnk Kürtösi Krisztián atya, bátaszéki plébános úr, tartott lelki-napot a pécsi Szent Mónika közösségeknek, templomunkban. Hagyományként, már harmadik alkalommal. Ez nagy megtiszteltetés volt számunkra.

Szent Mónika közösség bemutatkozása

sztmonika kozosseg1

A Szent Mónika közösség története Madridban kezdődött, ahol az édesanyák a Szent Rita templomban az Acta Catholica gyűlésén elhatározták, hogy közösségben imádkoznak, gyermekeikért, gyermekekért, hogy ne veszítsék el hitüket, hitükben maradjanak, szeretetben, Istenben maradjanak.

1987-ben kapták meg az engedélyt. Példaképül Szent Mónikát, Szent Ágoston édesanyját választották.

Bővebben...

A Szent Bernát közösség bemutatkozása

Szt BernatDr. Udvardy György püspök atya 2012. pünkösdhétfőjén első ízben hívta össze a pécsi közösségeket egy találkozóra. Azt kérte, hogy minden közösség mutatkozzon be  röviden, és akár humoros formában.  Mi ezt a formát választottuk akkor:

Donátusi Rózsafüzér közösség bemutatkozása

A Donátusi Rózsafűzér Közösség 2008. március 25-én alakult.

Alapítói: Három donátusi anyuka: Müllerné Szilovics Ágnes, Zsdrál Zsoltné Gabi és Fischerné Márkovics Ilona Babi.
A Közösséget a Szűzanya iránti szeretetből és tiszteletből alapítottuk, hogy imáinkat felajánljuk szándékaira.

A Közösség létszáma változó. Van egy 10 fős „stabil mag", de sokszor 15-17-en is összejövünk.

Donatusi Rozsafuzer kozossegKözösségünk tagjai: Gaál Gyuláné Ilike, Kovácsné Farkas Magdolna, Horváth Mihályné Marika,Kesztyűs Kálmánné Incike, Tamás Ferencné Ilike, Garmati István és Terike, Kovács Józsefné Ági, Szilovics Pálné Kati, Románovics Katalin, Péter Istvánné Gizike, Herbert Gábor és Margit, Halász Heléna, Katitsné dr.Balatincz Zsuzsa, Wohlgangné dr.Pretz Valéria.

Minden szerdán este 6 órakor jövünk össze imádkozni a Pécsi Jézus Szíve Plébániához tartozó Donátusi Kápolnában.
Közösségünk nyitott, bárki csatlakozhat hozzánk.

Eleinte rózsafűzért imádkoztunk. Később - a Piusz templom papjainak jóvoltából – szentmiséket is „kapunk".
Ezért nagy hálával tartozunk dr. Kvanduk Frigyes plébánosnak (Frici atyának), Király Józsefnek, Lovász Józsefnek és Dallos Tamásnak. 2012-ben kaptunk egy indiai verbita szerzetest Lourdu-atyát, aki különösen felkarolta közösségünket.
Lőrinc Sándor atya pedig végig (haláláig) támogatott és hívott bennünket, ahol közösen imádkozhattunk más csoportokkal. A Havi-hegyen minden hónap 12. napján lévő esti virrasztásokon nagyon sok alkalommal vettünk rész. Sándor atyára mindig nagy szeretettel gondolunk és emlékezünk.
A plébániát elhagyó káplánokat mindig méltó módon elbúcsúztattuk.
Összejöveteleinken a rózsafűzéren kívül Mária énekeket énekelünk és imákat, litániát mondunk.
Családjainkért, betegeinkért és halottainkért rendszeresen imádkozunk. Nagyhéten keresztutat tartunk. Egyházi ünnepeinkhez alkalmazkodva imádkozzuk a mindig aktuális imákat.
Súlyos betegekért többször szerveztünk külön imaórát is.
Pünkösdkor, Irgalmasság Vasárnapján Szentségimádást tartunk.
A Kápolnában zajló felújítási munkálatok után közösségünk rendszeresen takarítást vállal.
Közösségünk tagjai nagy szeretettel és egységben vannak egymás iránt, ahol tudjuk, segítjük egymást.
Nagy hálával tartozunk a Szűzanyának, aki meghallgatja imáinkat...
Reméljük, hogy e Közösség még sokáig együtt marad és továbbviszi a Szűzanyának és az Ő Szent Fiának a ma emberéhez szóló üzenetét.
Mindenkit szeretettel várunk Közösségünkbe imádkozni!

Fischerné Márkovics Ilona

 

Búzaszem közösség bemutatkozása

 

 mariazell12008 szeptembere óta ad otthont a Piusz templom számunkra. A tanév folyamán szerdánként itt tartjuk közösségi alkalmainkat.

istenorszagakurzus1

 

Azért választottuk a „Búzaszem" nevet, mert ahogy a János evangélium 12;24 - ben tanít bennünket Jézus: „Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz."

Ilyen, sok termést hozó búzaszemek szeretnénk lenni! Hisszük, tudjuk és érezzük, hogy tovább kell adnunk az Örömhírt, és tanúságot kell tennünk mindarról a sok kegyelemről, amit Istentől kapunk!

 

istenorszagakurzus3istenorszagakurzus2Estéinket szentségimádással kezdjük. Ezt követi a „házi feladat" megbeszélése, amely az előző alkalommal tanulmányozott bibliai rész eseményeihez kapcsolódik. Megosztjuk egymással saját tapasztalatainkat, felismeréseinket: hogyan vannak jelen az én életemben, szavaimban, tetteimben a megismertek, miben kell változnom, fejlődnöm. Majd az újabb résszel ismerkedünk.

 

 

evnyitoevzaroKülönböző korosztályokhoz tartozunk, más-más élethelyzetben élünk, eltérőek a szolgálataink is: mint például a karitatív segítés, a betegek látogatása az Irgalmas kórházban, a betegekért, a nehéz helyzetben lévőkért és saját családjainkért végzett folyamatos ima és böjt. Havonta egy alkalommal nyilvános szentségimádást tartunk, melynek keretében testi és lelki gyógyulásért imádkozunk. Lelkigyakorlatok, kurzusok szervezésében és lebonyolításában veszünk részt, szolgálunk szentmiséken, hangszeres zenével is dicsőítjük Istenünket.

 

Az évet hangulatos „kerti partival" kezdjük és zárjuk. Nyaranta zarándokúton, és/vagy közös lelkigyakorlaton veszünk részt.

istenorszagakurzus1Köszönjük, hogy a Jézus Szíve Plébánián ebben az évben is helyet kaptunk, és alkalmakat, hogy a templom életének részesei lehetünk!

A közösség képei a galériában.

 

Pécs, 2014. március 5. Búzaszem közösség