Irodalom
Pius profil k
Jézus Szíve Plébánia Pécs

"Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok" /Mt 11,28/

Irodalom

Fotópályázat

 

Sík Sándor: Ember

Sík Sándorra emlékezünk!
2014. szeptember 20-án, Sík Sándor piarista szerzetes, egykori tartományfőnök,

cserkészvezető, költő és irodalmár születésének 125. évfordulója alkalmából. 


EMBER


EMBERNEK LENNI!
CSAK EMBERNEK, SEMMI EGYÉBNEK,
DE ANNAK EGÉSZNEK, ÉPNEK,
FÖLD-SZÜLTE FÖLDNEK
ÉS ISTEN-LEHELTE SZÉPNEK!
LERÁZOM MAGAMRÓL A PORT,
AMIT A SZÁZADOK AJKA RÁM LEHELT,
LEDOBOM A PALÁSTOT,

Babits Mihály

 Eucharistia


Az Úr nem ment el, itt maradt.
Őbelőle táplálkozunk.
Óh különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az ős
törzsek borzongó lagzikon
ették-itták királyaik
húsát-vérét, hogy óriás
halott királyok ereje
szállna mellükbe - de a mi
királyunk, Krisztus, nem halott!
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.
A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:
ő óriásabb óriás!
ki két karjával általér
minden családot s törzseket.
Egyik karja az igazság,
másik karja a Szeretet...
Mit ér nekünk a Test, a Vér,
ha szellemében szellemünk
nem részes és úgy vesszük Őt
magunkhoz, mint ama vadak
a tetemet vagy totemet?
Áradj belénk hát, óh örök
igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket
amikkel törzs és vér leköt,
hogy szellem és ne hús tegyen
magyarrá, s nőjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák,
kiket mennyből táplál a Nap.

Introitusz

PilinszkyPilinszky János

 

“S ki merészel / a csukott könyv leveles sürüjében, / ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel?” Egyéniségének külső lágysága mögött mindig felsejlett a kemény mag, az akarat, a vágy és a hit. Ezen a héten Introitusz című versével az 1981. május 27-én elhunyt Pilinszky Jánosról emlékezünk meg.

A rabbi a pápa és a sátán

Sárosi István: A rabbi, a pápa és a sátán – recenzió

Amikor 1958. október 9-én XII. Piusz életének 83., pápaságának 20. esztendejében visszaadta lelkét a Teremtőnek, az egész világ nagy pápaként emlékezett meg róla, s csak idő kérdésének látszott, hogy mikor avatják boldoggá, majd szentté. Ám minden másként alakult.

Keresztes Szent János

Könyörögj érettünk!

 

Tudom, hogy forrás fakad titkosan
Bár éjszaka van
Ez örök forrás rejtőzik szemünktől
Barlangnak sűrű mélységéből tör föl
Bár éjszaka van
Nem tudni hol, mert eredete nincsen
Ám ami van, ered belőle minden
Bár éjszaka van
És szépségéhez nincs hasonló semmi
Az ég és föld szokott belőle inni
Bár éjszaka van
Tudom, hogy nincsen medre, hol szaladna
És nem tud senki átlábalni rajta
Bár éjszaka van
Hogy tisztaságát semmi nem zavarja
Hogy minden fény a fényét tőle kapja
Bár éjszaka van
Tudom, belőle óriás erek folynak
Eget és poklot, embert záporoznak
Bár éjszaka van
Tudom, az ér, mi sodrából kiválik
Mindenható, akárcsak ő, e másik
Bár éjszaka van
Mi kettőjükből tör egyetlen egybe
Nincsen, ki nála fontosabb lehetne
Bár éjszaka van
Az örök forrás titkos útját járva
Élő kenyérben életünk kínálja
Bár éjszaka van
Ím e sötétben látja a teremtmény
Hogy oltsa szomját vizét fölkeresvén
Bár éjszaka van
Azt az eleven forrást, mire vágyom
Az élet kenyerében megtalálom
Bár éjszaka van