Spirituális írások
Pius profil k
Jézus Szíve Plébánia Pécs

"Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok" /Mt 11,28/

Spirituális írások

blog spiritAzokat a lelki fejlődést segítő írásokat, elmélkedéseket tesszük közzé, amelyek valami módon a plébánia életében mejelentek és nem szeretnénk, ha elfelejtődnének, elvesznének.

 

 

Problémás Pilinszky

A mai napon halt meg Pilinszky János 1981-ben.

"Egy alkalommal beszélgettem Pilinszky Jánossal, és a katolikus költő megjegyezte: - Utállak benneteket pszivel kezdődő foglalkozásúakat. - Miért utálsz János? - Mert nagyon nagy terheket raktok az emberekre. Azt hirdetitek, hogy minden emberi problémának van megoldása. Ezzel sikerül elérnetek, hogy az emberek többsége úgy érzi, csak ő olyan hülye, hogy nem tudja megoldani a szexuális problémáit, a szüleivel való viszonyát, a házasságát, az egzisztenciális ügyeit, a politikai orientációját stb.- és összeomlik. A valóságban, -mondta Pilinszky- az élet dolgainak többsége nem megoldható. Legfeljebb jól- rosszul elviselhető. Óriási a különbség közöttünk. Ti úgy gondoljátok, hogy az életben problémák vannak és megoldásokra van szükség, én meg úgy gondolom, hogy az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség.
Szíven döfve tántorogtam ki Pilinszkytől." Popper Péter

Freund Tamás agykutató: Istenről

A világhírű magyar agykutató vallomása Istenről

 

A tudomány jeles képviselői legtöbbször megállnak az “anyagi” szint vizsgálatánál, és a racionális megközelítés korlátainál. Csupán az elmével felfogható területen “kirándulnak”, az azon túli vidéket pedig meghagyják másoknak. Nem így a világhírű magyar agykutató, Freund Tamás professzor.

freund

Az “Istenadta” című kiváló könyvben, különböző emberekkel beszélgetnek a szerzők tehetségről, felelősségről, Istenről és az ezekkel kapcsolatos élményekről, gondolatokról és tapasztalatokról.

ABBÉ PIERRE: ISTENEM... MIÉRT? - IV.

Visszatérés az első századok kereszténységéhez

 

A történelem folyamán az egyház gyakran volt gyűlöletes az anyagi és szellemi hatalom összefonódása miatt. A pápákból királyok lettek - olykor nagybb hatalmuk volt, mint nagy európai országok uralkodóinak - a püspökökből pedig hercegek. Ez az összefonódás a 4. században jött létre, Konstantin római császár védnöksége alatt. Miközben az addig üldözött kereszténységet a Római Birodalom hivatalos vallásává tette, egyúttal igen rossz szolgálatot tett neki.

"Miért keresitek a holtak között az Élőt?

 - a pápa katekézise az általános kihallgatáson

Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson mondott katekézisében azokat a szavakat ismételte, amelyeket az angyal mondott húsvét hajnalán a Jézus sírjához siető asszonyoknak: „Miért keresitek a holtak között az Élőt?” A húsvéti örömről elmélkedve többször megszakította leírt beszédét, és rögtönözött szavakkal arra buzdította a Szent Péter teret megtöltő hívősereget, hogy vele együtt ismételje az angyal Jézus feltámadását hirdető szavait: „Miért keresitek a holtak között az Élőt?”

Most a leírt és elhangzott katekézist ismertetjük.

Az üres sírnál Heidl György írása

A korai egyház szertartásai minden keresztény számára világossá tették, hogy a Húsvét ünneplése nem csupán Nagycsütörtöktől Nagyszombat éjszakáig, a feltámadási miséig tart. A Húsvét misztériumához ugyanis szorosan hozzátartoznak a vasárnap hajnali és az azt követő események, egészen Pünkösdig. Az első napokban sokkal több a kérdés, mint a válasz. A rettegő, bezárkózó tanítványok teljesen összezavarodtak, nem értik mi történt, nem hisznek a Jézussal találkozó asszonyok beszámolóinak, nem ismerik fel a feltámadott Krisztust. Csak lassan szűnik a félelem, apránként oszlik el a homály.

Heidl György Órigenész húsvét előtt

“Az Atya sem mentes a szenvedéstől”

A hagyományos, filozófiai istenképhez hozzátartozik az isteni természet változhatatlanságának és szenvedélymentességének állítása. „Isten” fogalma magában foglalja a „tökéletesség” fogalmát, márpedig ha a tökéletes bármi módon megváltozna, csakis tökéletlenebbé változhatna. Az isteni természet szükségképpen örök, változatlan, egyszerű és mentes attól a passiótól, amit mi magyarul kénytelenek vagyunk hol szenvedésnek, hol szenvedélynek, hol elszenvedésnek vagy hasonlónak fordítani. Hatás elszenvedése tehát csakis a változó dolgok sajátossága lehet, érzelmei, érzetei, az embernek vannak, Istennek, szoros értelemben, nincsenek. Amikor a Szentírás érzéseket, szenvedélyeket tulajdonít Istennek, korlátozott emberi nyelven beszél arról, aki minden emberit meghalad. Antropomorfizálja, vagyis emberi alakkal, viselkedéssel és érzelmekkel ruházza fel Istent.

Bővebben...