Spirituális írások
Pius profil k
Jézus Szíve Plébánia Pécs

"Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok" /Mt 11,28/

Spirituális írások

blog spiritAzokat a lelki fejlődést segítő írásokat, elmélkedéseket tesszük közzé, amelyek valami módon a plébánia életében mejelentek és nem szeretnénk, ha elfelejtődnének, elvesznének.

 

 

Heidl György: Volt-e tulajdona Ádámnak és Évának?

 

John Ball vándorprédikátort „rendszerkritikus” beszédei miatt többször bebörtönözték. 1381 júniusában is éppen a canterburyi érsek vendégszeretetét élvezte a kenti Maidstone börtönében, amikor kitört a parasztfelkelés. A krónikás, Thomas Walsingham szerint az őt kiszabadító lázadók táborában mondta el Ball azt a tüzes beszédét, amelybe beleszőtte a később szállóigévé lett verssort: „Whan Adam dalf, and Eve span, wo was thanne a gentilman?” Modern angolsággal: When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman? - ”Volt-e úr, amikor Ádám ásott és Éva font? ” Szellemes magyar fordításban: “Míg Éva szőtt és Ádám kévét hordott, ki látott akkor lovagot és lordot?”

A gazdagság megosztása

Heidl György

A társadalmi kérdések iránt fogékony egyházatyák (elsősorban Alexandriai Kelemen, Nagy Szent Bazil, Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent Gergely, Szent Ambrus, Szent Ágoston, Aranyszájú Szent János) azt tanítják, hogy a gazdagság önmagában nem jó, nem rossz, hanem közömbös. A kérdés az, hogy mit kezd a gazdag a vagyonával. Ha a pénz igézetében élve öncélúan gyarapítja, raktározza, dugdossa a kincseit, akkor olyan, mint az evangéliumi gazdag ember, aki a bőséges termésnek megörülve azon tanakodott, hogy a régi magtárakat lebontja, és nagyobbakat építtet. Azt hitte, mostantól gondtalanul élvezheti a javait, de Isten még aznap számon kérte rajta lelkét (vö. Lk 12,16-21). Az ilyen birtoklás kapzsiság, a lélek halála. A valódi gazdagság ugyanis nem a javak felhalmozásában, hanem azok igazságos megosztásában áll.

Nemeshegyi Péter SJ.

A Biblia a böjtről

„Jézus böjttel kapcsolatos kijelentéseit a szentírástudósok a legeredetibb Jézus-mondások közé sorolják. Ezek a kijelentések különböznek mind a korabeli zsidók böjtölésről alkotott felfogásától, mind a böjtölő ősegyházétól. Ez mégsem jelenti azt, hogy Isten fia ne böjtölt volna. (...)

Heidl György

Concordia – egyetértés

Haraggal, vetélkedéssel és gyűlölettel teli időkben talán mélyebben megértjük Szent Ágoston egyik nagyböjti prédikációjának üzenetét a testvéri egyetértés szükségességéről.

ABBÉ PIERRE: ISTENEM... MIÉRT? - III.

abbe pierreJézus, az ember megváltója

Tanuljuk meg úgy olvasni a teremtés elbeszélését, mint egy mítoszt. A mítosz mást jelent, mit amit a szavak mondanak. Csak sejteti a lényeget. Ezért a Teremtés könyvének első fejezeteit ontológiai megközelítéssel kell olvasni: valami alapvető fontosságú dolgot mondanak el az emberről, de nincs semmi történeti jellegük.

Hitről és észről lelkipásztori szempontból

A fides és a ratio viszonya a felvilágosodás óta klasszikus téma a teológiában. Most persze kicsit gyakorlatiasabban szeretném megközelíteni a dolgot. De hadd kezdjem messziről, talán egy személyes mozzanattal. Ugyan most nem ez a fő munkám, időnkét azért tartok lelkigyakorlatokat – végül is pap volnék. :) Ilyen alkalmakkor szeretek nem (csak) frontális előadásokat tartani, hanem beiktatni „interaktív” elemeket is. Szóval, élvezem, ha beszélgetősre vehetem a figurát… Főleg pedig, ha játszunk. Mert ilyenkor az üzenet, a mondanivaló is mélyebbre megy; például bibliodráma elemek felhasználásával. Ismeritek az ilyesmit?!

Bővebben...