Spirituális írások
Pius profil k
Jézus Szíve Plébánia Pécs

"Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok" /Mt 11,28/

Az ő kínszenvedése és keresztje által

annunciationJézus megtestesülése és kínszenvedése szoros egységet alkot nemcsak a teológiában, de idén az egyházi naptárban is.

Március 25-e Urunk születése hírüladásának főünnepe. Eleinte a Jézus életének titkairól megemlékező ünnepek között tartották számon, aztán a 9. századtól kezdve Szűz Mária ünnepei közé sorolták inkább.

Erről az átmenetről tanúskodik egy kéziratos misekönyv, amely I. Lothár császár (822-855) udvarában készült a Rajna-vidéken. A nap miseszövegének címfelirata így hangzik: „Március 25.: a Szent Istenszülő hírüladása és ugyanezen Úr szenvedése”. De ki ez az „ugyanezen Úr”? Valószínűleg az, akit eredetileg a hírüladással kapcsolatosan is említettek, de akit aztán később kicseréltek az édesanyjára, miközben az „ugyanezen” kifejezés a második tagban ott maradt.

A hírüladás napjának fényét idén elhomályosítani látszik, hogy egybeesik nagypéntekkel. E miatt az egybeesés miatt elhalasztásra kerül, és csak húsvét megünneplése után következik, az első köznapon, vagyis húsvét második hetének hétfőjén (április 4.). Azonban a korábbi évszázadokban ez egyáltalán nem számított akadálynak, sőt éppen ez a szoros közelség volt hivatott kiemelni a két ünnep hitbéli jelentőségét. Lássunk ezzel kapcsolatosan egy közismert példát!

Az ünnep Rómából, a 7. századból származó miseszövegének ékköve a mise kollektája (vagyis a fő könyörgése). E retorikai remekmű értékét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy mind a mai napig olyan imádság, amelyet a legtöbb katolikus hívő betéve tud, és nap mint nap imádkozik a harang szavára.

Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk.

A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) után megújított liturgiában ez a könyörgés advent IV. vasárnapjára került át, azt megelőzően pedig március 25-e áldozás utáni könyörgéseként szerepelt.

A könyörgés a megtestesülés, keresztre feszítés és feltámadás misztériumát összekapcsolva foglalja össze Krisztus üdvösséget hozó művét, amelyben – Isten kegyelméből – a keresztény ember is részesedhet. Az a teológiai gondolkodás, amelyben ez a könyörgés megszületett, e három misztérium egységében ismerte fel a keresztény megváltás lényegét. Ez a legkevésbé sem meglepő, hiszen igen ősi az a hagyomány, amely Jézus halála dátumaként március 25-ét tartotta számon. E könyörgés tehát annak a liturgikus elvnek a remek példája, hogy mivel Krisztus életének egyetlen mozzanata sem érthető önmagában, ebből kifolyólag az egyház egyiket sem ünnepli az egészből kiszakítottan. Így hát, bár idén még egy kicsit várnunk kell arra, hogy Jézus megtestesülésnek ünnepét megtarthassuk, azért nagypéntek folyamán is jó, ha gondolunk rá.

(A képen a Missouri állambeli Affton Feltámadás temetőjében található Angyali üdvözlet mozaik látható.)

 

Csigi Péter