Spirituális írások
Pius profil k
Jézus Szíve Plébánia Pécs

"Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok" /Mt 11,28/

Spirituális írások

blog spiritAzokat a lelki fejlődést segítő írásokat, elmélkedéseket tesszük közzé, amelyek valami módon a plébánia életében mejelentek és nem szeretnénk, ha elfelejtődnének, elvesznének.

 

 

Tomka Ferenc új kötete az Amoris laetitiáról

o tomkaBíró László püspök írását adjuk közre az alábbiakban, melyben Tomka Ferenc „Ferenc pápa családlevele – közelebbről” című, a Szent István Társulat gondozásában idén megjelent kötetét ajánlja a családcsoportok és minden keresztény figyelmébe. 

Papi és világi családkonferenciákon, találkozókon, avagy személyes találkozásaink alkalmával sokszor hallom házasok és papok részéről megfogalmazni az igényt: milyen fontos volna írni és kiadni segédkönyveket, amelyek a családcsoportoknak tematikát, útmutatásokat adnak.

Isten feltárult belső élete

trinity semitecoloA zsidó hagyományban gyökerező képes beszéd Isten belső életéről a Szentháromságról szóló tanításhoz vezetett el, és az ebben az életben való osztozásra hív meg.

Kép Nicolò Semitecolo: Szentháromság (c. 1370, Egyházmegyei Múzeum, Padova)

Lorettói litánia

InteriorHolyHouseLoretoTÖRTÉNETE

 

Lorettó (Loreto) Olaszországban található község, ahol a Szent Család názáreti otthonát (casa sancta) őrzik,

amelyet egy legenda szerint angyalok repítettek át Názáretből Lorettóba.

A hagyomány szerint Szent Ilona császárné hatalmas templomot építtetett a názáreti ház fölé,

amit a Palesztinát elfoglaló törökök leromboltak.

Az ő kínszenvedése és keresztje által

annunciationJézus megtestesülése és kínszenvedése szoros egységet alkot nemcsak a teológiában, de idén az egyházi naptárban is.

Március 25-e Urunk születése hírüladásának főünnepe. Eleinte a Jézus életének titkairól megemlékező ünnepek között tartották számon, aztán a 9. századtól kezdve Szűz Mária ünnepei közé sorolták inkább.

Fény a népek világosságára

vigilia gyertyaFebruár másodika a különleges csengésű Gyertyaszentelő Boldogasszony nevet viseli a katolikus kalendáriumban. Az ünnep a gyermek Jézus bemutatásáról emlékezik meg, amikor szülei megtartva a zsidó vallás előírását elvitték őt, mint elsőszülött fiúgyermeket a jeruzsálemi templomba. A történet, amely egyúttal a szentmisén felolvasott evangéliumi szakasz, Lukács evangéliumának második fejezetében található (Lk 2,22-40).

Bővebben...

Prohászka Ottokár: A böjt lelke

feszuletA Schütz Antal által szerkesztett, Prohászka Ottokár összegyűjtött műveit tartalmazó sorozatban, (Szent István Társulat, Budapest, 1929.) az „Világosság a sötétségben" című IX. kötetben jelent meg.

Sok kifogás esik manapság a böjt, a penitencia, az önmegtagadás ellen ; sokan fölpanaszolják a böjti törvény nehézségeit a munka s az élelmezési viszonyok bonyolultsága miatt, s azt hajtogatják, hogy inkább a belső érzületet kell művelnünk, mint a böjtöt sürgetnünk;