Gyermek hitoktatás
Pius profil k
Jézus Szíve Plébánia Pécs

"Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok" /Mt 11,28/

Hitoktatás a Jézus Szíve Plébánián

Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet...” (Mt 28,19)

Hitoktatás a Jézus Szíve Plébánián

Jézus fenti szavait meghallva plébániánkon jelenleg hat hitoktató áll alkalmazásban, hogy elvigye a környék iskoláiba és óvodáiba Jézus Krisztus örömhírét.
Írásunk azt kívánja bemutatni, hogy az elmúlt években milyen változások történtek a hazai hitoktatásban illetve mi jellemzi a Jézus Szíve Plébánia hitoktatói tevékenységét.

2013-ban új korszak vette kezdetét a közoktatásban: az ekkor 1. és 5. évfolyamon tanuló gyermekeknek (illetve a hatosztályos gimnáziumok 7. évfolyamos tanulóinak) szülei választhattak, hogy gyermeküket az iskolai oktatás keretei közt erkölcstanra vagy hit-és erkölcstanra (vagyis hittanra) íratják be. Felmenő rendszer lévén az idei évben az 1-3. és 5-7. osztályosok (hatosztályos gimnáziumokban a 7-8. osztályosok) számára bővült ki ez a lehetőség, 2016 szeptemberétől pedig már minden évfolyam számára adott lesz.
A hit-és erkölcstanra beiratott gyermekek az órarendbe illesztve heti 1 órában tanulnak hittant az iskolákban. A beiratkozásnál nem feltétel sem az, hogy a szülők vallásukat gyakorló hívők legyenek, sem az, hogy a gyermek már meg legyen keresztelve. A hittanra jelentkezés lehetősége így minden, a hit és vallás iránt még csak érdeklődő, kereső ember számára is nyitott.
Azok részére, akik a felmenő rendszer miatt még kimaradtak a fenti lehetőségéből, az iskolákban fakultatív hittancsoportokat szervezünk. Jelen vagyunk az óvodákban is, ahol szintén heti egy alkalommal tartunk hittant, lehetőséget kínálva a kicsiknek hitünkkel ill. Jézus életével és tanításával való ismerkedésre. Mindezeken túl működnek fakultatív hittancsoportok a Plébánián is, gyermek-, ifjúsági, egyetemista és felnőtt korcsoportban.
Az elsőáldozásra készülő gyermekek számára a Plébánián külön is szervezünk szentségi felkészítőt, ahol igyekszünk elmélyíteni az iskolai hittanórákon tanultakat és lehetőséget adni a gyermekeknek, hogy testközelből ismerkedhessenek a templommal és a szentmiséken használt liturgikus eszközökkel és ruhákkal.
A fél 10-es vasárnapi diákmiséken hétről hétre rejtvénnyel várjuk a hittanosokat. Tanítványainkat igyekszünk tevékenyen is bevonni a diákmisék életébe, közülük választjuk ki azokat, akik az olvasmányt és a könyörgéseket felolvassák.
Minden tavasszal és ősszel kirándulásra hívjuk a hittanosokat – kicsiket és nagyokat egyaránt -, adventben és nagyböjtben pedig kézműves délelőttöket szervezünk számukra. Minden évben rajzpályázatot hirdetünk (az idei év témája „Kedvenc bibliai történetem” volt), nyáron pedig táborozni várjuk a leglelkesebbeket.
Szívből reméljük, hogy igyekezetünkkel sikerül a gyermekek számára minél inkább megfoghatóvá és élményszerűvé tenni hitünket és annak tartalmát, és közvetíteni feléjük Jézus éltető, elfogadó és megújító szeretetét...

 

Érsek Erika

 

 

Legújabb képek (minden képért kattits: Plébániánk->Képgaléria)