Spirituális írások
Pius profil k
Jézus Szíve Plébánia Pécs

"Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok" /Mt 11,28/

Spirituális írások

blog spiritAzokat a lelki fejlődést segítő írásokat, elmélkedéseket tesszük közzé, amelyek valami módon a plébánia életében mejelentek és nem szeretnénk, ha elfelejtődnének, elvesznének.

 

 

Freund Tamás agykutató: Istenről

A világhírű magyar agykutató vallomása Istenről

 

A tudomány jeles képviselői legtöbbször megállnak az “anyagi” szint vizsgálatánál, és a racionális megközelítés korlátainál. Csupán az elmével felfogható területen “kirándulnak”, az azon túli vidéket pedig meghagyják másoknak. Nem így a világhírű magyar agykutató, Freund Tamás professzor.

freund

Az “Istenadta” című kiváló könyvben, különböző emberekkel beszélgetnek a szerzők tehetségről, felelősségről, Istenről és az ezekkel kapcsolatos élményekről, gondolatokról és tapasztalatokról.

ABBÉ PIERRE: ISTENEM... MIÉRT? - IV.

Visszatérés az első századok kereszténységéhez

 

A történelem folyamán az egyház gyakran volt gyűlöletes az anyagi és szellemi hatalom összefonódása miatt. A pápákból királyok lettek - olykor nagybb hatalmuk volt, mint nagy európai országok uralkodóinak - a püspökökből pedig hercegek. Ez az összefonódás a 4. században jött létre, Konstantin római császár védnöksége alatt. Miközben az addig üldözött kereszténységet a Római Birodalom hivatalos vallásává tette, egyúttal igen rossz szolgálatot tett neki.

"Miért keresitek a holtak között az Élőt?

 - a pápa katekézise az általános kihallgatáson

Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson mondott katekézisében azokat a szavakat ismételte, amelyeket az angyal mondott húsvét hajnalán a Jézus sírjához siető asszonyoknak: „Miért keresitek a holtak között az Élőt?” A húsvéti örömről elmélkedve többször megszakította leírt beszédét, és rögtönözött szavakkal arra buzdította a Szent Péter teret megtöltő hívősereget, hogy vele együtt ismételje az angyal Jézus feltámadását hirdető szavait: „Miért keresitek a holtak között az Élőt?”

Most a leírt és elhangzott katekézist ismertetjük.

Az üres sírnál Heidl György írása

A korai egyház szertartásai minden keresztény számára világossá tették, hogy a Húsvét ünneplése nem csupán Nagycsütörtöktől Nagyszombat éjszakáig, a feltámadási miséig tart. A Húsvét misztériumához ugyanis szorosan hozzátartoznak a vasárnap hajnali és az azt követő események, egészen Pünkösdig. Az első napokban sokkal több a kérdés, mint a válasz. A rettegő, bezárkózó tanítványok teljesen összezavarodtak, nem értik mi történt, nem hisznek a Jézussal találkozó asszonyok beszámolóinak, nem ismerik fel a feltámadott Krisztust. Csak lassan szűnik a félelem, apránként oszlik el a homály.

Heidl György Órigenész húsvét előtt

“Az Atya sem mentes a szenvedéstől”

A hagyományos, filozófiai istenképhez hozzátartozik az isteni természet változhatatlanságának és szenvedélymentességének állítása. „Isten” fogalma magában foglalja a „tökéletesség” fogalmát, márpedig ha a tökéletes bármi módon megváltozna, csakis tökéletlenebbé változhatna. Az isteni természet szükségképpen örök, változatlan, egyszerű és mentes attól a passiótól, amit mi magyarul kénytelenek vagyunk hol szenvedésnek, hol szenvedélynek, hol elszenvedésnek vagy hasonlónak fordítani. Hatás elszenvedése tehát csakis a változó dolgok sajátossága lehet, érzelmei, érzetei, az embernek vannak, Istennek, szoros értelemben, nincsenek. Amikor a Szentírás érzéseket, szenvedélyeket tulajdonít Istennek, korlátozott emberi nyelven beszél arról, aki minden emberit meghalad. Antropomorfizálja, vagyis emberi alakkal, viselkedéssel és érzelmekkel ruházza fel Istent.

Bővebben...

Heidl György: Volt-e tulajdona Ádámnak és Évának?

 

John Ball vándorprédikátort „rendszerkritikus” beszédei miatt többször bebörtönözték. 1381 júniusában is éppen a canterburyi érsek vendégszeretetét élvezte a kenti Maidstone börtönében, amikor kitört a parasztfelkelés. A krónikás, Thomas Walsingham szerint az őt kiszabadító lázadók táborában mondta el Ball azt a tüzes beszédét, amelybe beleszőtte a később szállóigévé lett verssort: „Whan Adam dalf, and Eve span, wo was thanne a gentilman?” Modern angolsággal: When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman? - ”Volt-e úr, amikor Ádám ásott és Éva font? ” Szellemes magyar fordításban: “Míg Éva szőtt és Ádám kévét hordott, ki látott akkor lovagot és lordot?”