Spirituális írások
Pius profil k
Jézus Szíve Plébánia Pécs

"Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok" /Mt 11,28/

Spirituális írások

blog spiritAzokat a lelki fejlődést segítő írásokat, elmélkedéseket tesszük közzé, amelyek valami módon a plébánia életében mejelentek és nem szeretnénk, ha elfelejtődnének, elvesznének.

 

 

Isten feltárult belső élete

trinity semitecoloA zsidó hagyományban gyökerező képes beszéd Isten belső életéről a Szentháromságról szóló tanításhoz vezetett el, és az ebben az életben való osztozásra hív meg.

Kép Nicolò Semitecolo: Szentháromság (c. 1370, Egyházmegyei Múzeum, Padova)

Lorettói litánia

InteriorHolyHouseLoretoTÖRTÉNETE

 

Lorettó (Loreto) Olaszországban található község, ahol a Szent Család názáreti otthonát (casa sancta) őrzik,

amelyet egy legenda szerint angyalok repítettek át Názáretből Lorettóba.

A hagyomány szerint Szent Ilona császárné hatalmas templomot építtetett a názáreti ház fölé,

amit a Palesztinát elfoglaló törökök leromboltak.

Az ő kínszenvedése és keresztje által

annunciationJézus megtestesülése és kínszenvedése szoros egységet alkot nemcsak a teológiában, de idén az egyházi naptárban is.

Március 25-e Urunk születése hírüladásának főünnepe. Eleinte a Jézus életének titkairól megemlékező ünnepek között tartották számon, aztán a 9. századtól kezdve Szűz Mária ünnepei közé sorolták inkább.

Fény a népek világosságára

vigilia gyertyaFebruár másodika a különleges csengésű Gyertyaszentelő Boldogasszony nevet viseli a katolikus kalendáriumban. Az ünnep a gyermek Jézus bemutatásáról emlékezik meg, amikor szülei megtartva a zsidó vallás előírását elvitték őt, mint elsőszülött fiúgyermeket a jeruzsálemi templomba. A történet, amely egyúttal a szentmisén felolvasott evangéliumi szakasz, Lukács evangéliumának második fejezetében található (Lk 2,22-40).

Bővebben...

Prohászka Ottokár: A böjt lelke

feszuletA Schütz Antal által szerkesztett, Prohászka Ottokár összegyűjtött műveit tartalmazó sorozatban, (Szent István Társulat, Budapest, 1929.) az „Világosság a sötétségben" című IX. kötetben jelent meg.

Sok kifogás esik manapság a böjt, a penitencia, az önmegtagadás ellen ; sokan fölpanaszolják a böjti törvény nehézségeit a munka s az élelmezési viszonyok bonyolultsága miatt, s azt hajtogatják, hogy inkább a belső érzületet kell művelnünk, mint a böjtöt sürgetnünk;

Problémás Pilinszky

A mai napon halt meg Pilinszky János 1981-ben.

"Egy alkalommal beszélgettem Pilinszky Jánossal, és a katolikus költő megjegyezte: - Utállak benneteket pszivel kezdődő foglalkozásúakat. - Miért utálsz János? - Mert nagyon nagy terheket raktok az emberekre. Azt hirdetitek, hogy minden emberi problémának van megoldása. Ezzel sikerül elérnetek, hogy az emberek többsége úgy érzi, csak ő olyan hülye, hogy nem tudja megoldani a szexuális problémáit, a szüleivel való viszonyát, a házasságát, az egzisztenciális ügyeit, a politikai orientációját stb.- és összeomlik. A valóságban, -mondta Pilinszky- az élet dolgainak többsége nem megoldható. Legfeljebb jól- rosszul elviselhető. Óriási a különbség közöttünk. Ti úgy gondoljátok, hogy az életben problémák vannak és megoldásokra van szükség, én meg úgy gondolom, hogy az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség.
Szíven döfve tántorogtam ki Pilinszkytől." Popper Péter